Branding Vs Marketing

บางครั้งก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกัน

แต่ถ้าวิเคราะห์โดยละเอียดแล้วจะมีหลายส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน

 

คราวคนมักจะคิดว่าทั้งการสร้างแบรนด์ (Branding)และการตลาด (Marketing) นั้นมีความคล้ายคลึงกัน 

 

วันนี้น้องรดาจะช่วยอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

-----------------------------------

Key Takeaway ข้อสำคัญหลักๆ มีดังนี้

-----------------------------------

1.Marketing คือสิ่งที่จะสื่อสารออกไป Branding คือ ตัวตนของคุณ มันเป็นความแท้จริงความโดดเด่นไม่เหมือนใครที่มีคุณค่าบางอย่างที่จะมอบให้กับลูกค้าของคุณ ซึ่งมันประกอบไปด้วยเป้าหมาย คุณค่า ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม ที่ถูกส่งมอบให้กับลูกค้าที่เข้ามารู้จักหรือเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์

ไม่ใช่แค่การสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์ (Brand Identity) เท่านั้น

 

 2.Branding มาก่อน Marketing เสมอ

การสื่อสารทั้งคุณค่าและความแตกต่างของแบรนด์ให้ลูกค้าได้รับรู้ โดยใช้กลยุทธ์หรือเครื่องมือทางการตลาดหลากหลายรูปแบบ

ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ หรือออฟไลน์

 

สิ่งที่คุณต้องกำหนดในขั้นแรกให้ได้นั่นก็คือ Brand Values หรือคุณค่าของแบรนด์ที่ลูกค้าจะได้รับและคุณค่านั้นมันโดดเด่นหรือแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดได้ เพื่อนำมาต่อยอดในการขับเคลื่อนแคมเปญการตลาด คุณจะไปอยู่จุดไหนใน 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี ซึ่งมันก็คือการวาง Brand Roadmap นั่นเอง

 

3.คุณเป็นเจ้าของ Marketing แต่ลูกค้าเป็นเจ้าของ Brand  เพราะผลที่ออกมาหลังจากที่คุณทำการตลาดหรือสื่อสารการตลาดออกไปทุกช่องทางที่สะท้อนออกมาจากการกระทำของลูกค้ามันคือการสร้างแบรนด์ (Branding)

จุดสัมผัสของลูกค้า (Customer Touchpoint) และจุดสัมผัสของแบรนด์ (Brand Touchpoint) ที่ส่งผลและมีอิทธิพลกับตัวแบรนด์ คุณสามารถกำหนดคุณค่าของแบรนด์ (Brand Values) ได้แต่คุณไม่สามารถควบคุมคุณค่าที่ได้รับในสายตาลูกค้าได้ ลูกค้าจะคนบอกเองว่าแบรนด์คุณคือใครและสำคัญต่อเขาอย่างไร

 

4.Branding คือ กลยุทธ์ Marketing คือ กลวิธี แบรนด์มีขอบเขตที่ใหญ่กว่ากิจกรรมทางการตลาดทั้งหมด แบรนด์สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคุณงามความดี ก่อนที่ลูกค้าจะได้สัมผัสประสบการณ์กิจกรรมทางการตลาดกับแบรนด์อีกด้วยซ้ำ ซึ่งจุดนี้มันอาจส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณเลยถ้าคุณสร้างแบรนด์มาแข็งแรงพอ ความสำเร็จของแบรนด์ต้องพึ่งกลวิธีทางการตลาดหรือการหาวิธีในการสื่อสารไปยังลูกค้า เพื่อให้แบรนด์สำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้

 

5.Marketing คือ การหาลูกค้าและกระตุ้นให้ซื้อ Branding ทำให้ลูกค้าส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดที่จัดขึ้น สิ่งที่สื่อสารออกผ่านสื่อการตลาดทุกช่องทาง ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ (Brand Loyalty) ส่งผลต่อยอดขาย การทำการตลาดหนักไปกับเรื่องของค่าใช้จ่ายและต้นทุนเป็นหลัก การทำงานผ่านการวางแผนแคมเปญต่างๆ เป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้กับเสริมสร้างชื่อเสียงให้กับแบรนด์ 

การสร้างแบรนด์ (Branding) จะได้ในเรื่องของความซื่อสัตย์หรือจงรักภักดีกลับมา แต่แน่นอนว่าก็ต้องมีการลงทุนอยู่บ้างแต่หากเมื่อไหร่ลูกค้ากลายเป็นผู้สนับสนุน (Advocacy) ในระยะยาวแล้วจะทำให้ลดค่าใช้จ่ายได้อีกมากเลยทีเดียว

-----------------------------------

เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี !!

ติดต่อหาเราได้ที่ 02-120-7960, 082-343-9988

LINE @radarichness

www.radarichness.com

-----------------------------------

#radarichness #digitalmarketing #agency 

#onlinemarketing #radalineOA #RadaRichness 

#ผู้ช่วยด้านการตลาด

 

About Author
logo

ศูนย์รวมแห่งคนที่หลงใหลในโฆษณา จุดเริ่มต้นจากคนคนหนึ่งที่มีความหลงใหล ใน "โฆษณา" อยากจะหาสถานที่ที่หนึ่งให้คนที่หลงใหลในโฆษณารวมตัวกัน พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันจึงกลายเป็นพื้นที่แห่ง