“SEO” มาจากคำว่า  Search Engine Optimization คือการทำให้เว็บไซต์อยู่ในอันดับต้น ๆ ของการค้นหาบน Google ด้วยเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในเทคนิคเหล่านั้นคือการทำคอนเทนต์ให้มีคุณภาพ

“Content” คือเนื้อหาต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ เป็นทั้งในรูปแบบตัวอักษร ภาพ และวิดีโอ

SEO Content คือการสร้างบทความที่มีคุณภาพ ที่สามารถโปรโมตสินค้า และ บริการได้ และ สร้างคุณค่าต่อกลุ่มเป้าหมายตามแผนการตลาด เช่น

  • การรับรู้แบรนด์
  • การเพิ่มยอด Conversion
  • การเพิ่มยอดขายในแต่ละไตรมาส

 

ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Keyword เพื่อทำเนื้อหาในรูปแบบ Longform หรือการเขียน Copywriting การวางแผนทำ SEO Content Marketing มีส่วนช่วยให้แบรนด์ของเรากลายเป็นที่รู้จักได้ ด้วยการมอบคุณค่าจากบทความที่เราเขียนให้กับผู้อ่าน และ การผลิตเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แต่แคมเปญการตลาด

โดยนักการตลาด สามารถใช้เครื่องมือที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ บน Google เพื่อเป็นตัวกำหนดว่า เว็บไซต์จะได้รับการจัดอันดับในหน้าผลการค้นหาหรือไม่ นอกจากนี้ การมีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ User Interface (UI) ที่ดีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับการค้นหาบน Google ได้อีกด้วย

ซึ่ง สิ่งสำคัญที่นักการตลาดควรให้ความสำคัญก่อนเริ่มต้นทำ SEO Content จะมีอยู่ 4 อย่างได้แก่

  • ค้นหา Keyword ที่เหมาะสม

การเลือก Keyword ที่ใช่มาใช้ในการเขียนคอนเทนต์ และตอบโจทย์กับแบรนด์ จะช่วยให้ผู้อ่านคลิกมายังหน้าเว็บไซต์เราได้ง่ายขึ้น และเรายังสามารถจับทิศทางในการเขียนคอนเทนต์ในภาพรวมก่อนที่จะลงมือเขียนได้อีกด้วย ซึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้ในการหา Keyword สำคัญที่ติดเทรนด์ในช่วงเวลานั้น ๆ หรืออาจจะเป็น Keyword เฉพาะกลุ่มตลาด (Keyword Niche) เราสามารถใช้…

  1. Keyword Planner
  2. Ubersuggest
  3. Google Search Console
  • นำ Keyword มาปรับใช้

เมื่อเราทราบแล้วว่า  เครื่องมือดี ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการค้นหา มีอะไรบ้าง จากนั้น ให้เราเลือก Keyword ที่ต้องการเขียนออกมา ซึ่ง Keyword ที่ดี จะมี Search Volume หรือยอดการค้นหาจำนวนสูง แต่หาก Search Volume ต่ำ เราก็ควรเลี่ยงที่จะใช้คำนั้น ๆ เพราะนั่นหมายความว่า ค้นที่ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ บน Google อาจไม่ใช้คำเหล่านั้นค้นหา

About Author
logo

ศูนย์รวมแห่งคนที่หลงใหลในโฆษณา จุดเริ่มต้นจากคนคนหนึ่งที่มีความหลงใหล ใน "โฆษณา" อยากจะหาสถานที่ที่หนึ่งให้คนที่หลงใหลในโฆษณารวมตัวกัน พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันจึงกลายเป็นพื้นที่แห่ง